ผลข้างเคียงของ ยาฟาวิพิราเวียร์

ผลข้างเคียงของ ยาฟาวิพิราเวียร์ การศึกษาระยะที่ 3 แบบเปิดรวมทั้งมีการสุ่มในคนป่วยโควิด-19 ที่มีลักษณะอาการไม่หนักแล้วก็ยังไม่มีสภาวะปอดอักเสบ เปรียบระหว่างกรุ๊ปที่ได้รับ “ยาฟาวิพิราเวียร์” วันละ 2 ครั้งขนาด 1,800 มิลลิกรัม/dose ในวันแรก รวมทั้ง 800 มิลลิกรัม/dose ในวันถัดมา (62 ราย) และก็กรุ๊ปควบคุม (31 ราย) โดยให้คะแนนการดูแลรักษาจาก NEWS ซึ่งเป็นการประเมินอาการตามมาตรฐานสากล โดยมองจากอุณหภูมิ อัตราการหายใจ การเต้นของชีพจร ความดันเลือด สภาวะออกสิเจนภายในร่างกาย

ผู้ป่วยในแผนการเริ่มยาเฉลี่ยที่ 1.7 วันหน้าจากเริ่มมีลักษณะ
เมื่อประเมินอาการโดย NEWS ในระยะเวลาการดูแลรักษา 14 วัน พบว่า กรุ๊ปที่ได้รับ “ยาฟาวิพิราเวียร์” อาการดียิ่งขึ้น 79% ช่วงเวลาที่กรุ๊ปควบคุมมีเพียงแค่ 32.3%
กรุ๊ปฟาวิพิราเวียร์อาการดียิ่งขึ้นเร็วกว่าอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยกึ่งหนึ่งของผู้ได้รับ “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีลักษณะดียิ่งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ของการดูแลและรักษา เมื่อเทียบกับ 14 วันในกรุ๊ปควบคุม

ปริมาณเชื้อไวรัสในผู้เจ็บป่วยที่ได้รับ “ยาฟาวิพิราเวียร์” ลดน้อยลงไม่ต่างจากกรุ๊ปควบคุมจนกว่าวันที่ 13 รวมทั้ง 28 ของการดูแลและรักษา ซึ่งจะพบว่าที่ได้รับ ยาฟาวิพิราเวียร์จะมีจำนวนเชื้อไวรัสต่ำลงยิ่งกว่า
ผลกระทบ : เจอการขึ้นของระดับกรดยูริคในคนเจ็บที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียร์อย่างเป็นจริงเป็นจังเทียบกับกรุ๊ปควบคุม ไม่เจออาการข้างๆอื่นที่ต่างกัน

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *