ตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

ตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) เป็นยาต้านทานเชื้อไวรัสที่มีฤทธิ์สำหรับในการยั้งการเพิ่มปริมาณของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ที่นำมาซึ่งการก่อให้เกิดโรควัววิด-19 ปัจจุบันนี้ยาฟาวิพิราเวียร์ นับว่าเป็นยาหลักตามวิถีทางสำหรับในการรักษาผู้เจ็บป่วยโควิด-19

การเกิดสภาวะตาสีฟ้าจากยาฟาวิพิราเวียร์

เป็นผลมาจากความเคลื่อนไหวของเม็ดสีเมลานิน ที่สำเร็จจากการที่ร่างกายซับยาฟาวิพิราเวียร์ นำไปสู่ความเคลื่อนไหวของสีที่รอบๆเรตินา ถุงห่อแก้วตา ในผู้เจ็บป่วยบางรายอาจมีความเคลื่อนไหวของสีเกิดขึ้นที่รอบๆเล็บรวมทั้งน้ำลายกระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดเป็นสีฟ้าขึ้น

ภาวการณ์ตาสีฟ้าเป็นอาการไม่พึงปรารถนาที่เกิดขึ้นมาจากการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ หากว่าจากแถลงการณ์ในตอนนี้พบว่าไม่ส่งผลเสียต่อการมองมองเห็นแม้กระนั้นยังคงจำเป็นต้องเฝ้าระวังในระยะยาว เนื่องจากว่าบางทีอาจมีการเห็นที่น้อยลงในอนาคต รวมถึงจะต้องเล่าเรียนข้อมูลในระยะยาวถัดไป

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *