ยาต้านโควิด

ยาต้านโควิด สำหรับยารักษาโควิด-19 ปัจจุบันนี้ยังไม่มียาต้านทานเชื้อไวรัสที่เจาะจงกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ยาที่ใช้รักษาก็เลยเป็นการนำยาที่ใช้รักษาโรคอื่น ที่มีหลักฐานด้านการแพทย์ว่า เป็นประโยชน์กับการดูแลรักษาคนไข้โควิด-19 โดยยาที่ใช้เพื่อสำหรับการรักษาคนป่วยโควิด-19 จะแบ่งได้

คนไข้กรุ๊ปสีเขียว หรือผู้ติดเชื้อโรคที่ไม่มีอาการ หรือมีลักษณะอาการเพียงแค่เล็กๆน้อยๆ
เมื่อเข้าระบบ Home Isolation หรือ Hospitel จะได้รับยาเพื่อรักษาอาการพื้นฐาน ดังเช่น
ฟ้าทะลายโจร

คนป่วยกรุ๊ปสีเหลือง เป็นกรุ๊ปที่เริ่มมีการเสี่ยงของโรคร้ายแรง จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) มีอีกทั้งต้นแบบที่เป็นเม็ดรวมทั้งเป็นน้ำ **มิได้จ่ายยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับคนเจ็บวัววิด-19 ทุกคน จะจ่ายให้สำหรับคนป่วยที่มีลักษณะอาการ ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของหมอ เป็นยาที่จะต้องรับประทานภายใต้อำนาจบังคับของหมอเพียงแค่นั้น**

ผู้ป่วยกรุ๊ปสีแดง
คนเจ็บจะได้รับยาเรมเดซิเวียร์ (Remdesivir) ซึ่งเป็นยาที่ใช้กันมากมายในเมืองนอกอาทิเช่น สหรัฐฯ แล้วก็ประเทศอินเดีย เป็นยาฉีด

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *