ยาลดไข้ ใช้แบบไหน

เวลาปวดศรีษะ ตัวร้อน จับไข้ทีไร ยาที่พวกเรารำลึกถึงเป็นขั้นแรก รวมทั้งมักมีติดไว้ประจำทุกบ้านก็คือพาราเซตามอลนั่นเอง แม้กระนั้นถ้าเกิดใช้ผิดแนวทาง รับประทานเกินขนาด ย่อมเป็นผลข้างๆได้ มาทำความเข้าใจแนวทางเปลืองที่ถูกกันเลยดีกว่า
ปริมาณยาพาราเซตามอล 500 มก.
น้ำหนัก 33 – 50 กิโลกรัม รับประทานทีละ 1 เม็ด
น้ำหนัก 51 – 67 กิโลกรัม รับประทานทีละ 1 เม็ดครึ่ง
น้ำหนัก 67 กิโลกรัม ขึ้นไป รับประทานทีละ 2 เม็ด
ยาน้ำพาราเซตามอลขนาด 80 มก.ต่อ 0.8 มล. สำหรับเด็กอ่อน – 3 ขวบ ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 10 กก.
ยาน้ำพาราเซตามอลขนาด 160 มก.ต่อ 5 มล. เหมาะกับเด็กโตขึ้นมาหน่อย ช่วงอายุ 2-11 ปี ที่มีน้ำหนักตัว 6 – 32 กก.
ที่สำคัญ ควรจะรับประทานยาตามปริมาณยาที่แนะนำในเอกสารกำกับยา รวมทั้งอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย

By view

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *